Servicevoorwaarden

Hier staat het een en ander over de servicevoorwaarden. Lees ook meer informatie over onze Algemene Voorwaarden, cookie-informatie en het Privacybeleid bij het gebruiken van onze diensten of het bezoeken van deze website.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan:           [ Pieter Sebastiaan (Bas) Ravelli]

[ Nicolaas Beetsstraat 33, 3771GB  Barneveld]

[ service@gentleman.cat ]

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.