III. Zelfredzaam zijn

Met ‘coping’-mechanismen wordt de manier bedoeld waarop iemand met problemen en stress omgaat. ‘coping’-mechanismen bestaan dan ook de manieren waarop aardige jongens met jeugdervaringen omgaan zoals de afwezigheid van een ouder, worden genegeerd of verlaten. Die ervaringen heeft iedereen in meer of mindere maten. Bij aardige jongens bracht dat een bepaalde innerlijke overtuiging tot stand. Een overtuiging dat het hebben van eigen behoeftes mensen van ze afdrijft. Daardoor hebben aardige jongens niet geleerd om te verwachten dat aan hun behoeftes moet worden voldaan.

Aardige jongens zijn daarentegen continu op een geheimzinnige of indirecte manier opzoek naar bevrediging van hun eigen behoefte. Ze komen daardoor vaak over verwend of arrogant over. Het allemaal orde hebbende mannetje die het liefst alles wat hij heeft opgebouwd zou willen platbranden. Hopende dat het hem in een belangrijk rusteloos gevoel zal ontzien.

Het zoeken naar bevestiging bij vrouwen verlangt dat ze doorlopend in de gaten houden of een vrouw misschien beschikbaar voor ze is. Het zoeken naar bevestiging van vrouwen verlangt dan ook dat aardige jongens in de gaten houden wanneer een vrouw misschien even beschikbaar voor ze is. Die houding geeft vrouwen macht om op ieder gewenst moment de toon van de relatie zetten, en om daaraan gewend te raken. 

Aardige jongens zijn dus als het ware verstop artiesten. Ze verstoppen hun meest menselijke behoeftes en eigenschappen zoals hun seksualiteit. Omdat ze hun lichamelijk functioneren niet durven uiten. Ze verstoppen menselijke tekortkomingen als ze bijvoorbeeld iets vergeten, te laat komen of iets verkeerd hebben gedaan. Het verstopgedrag maakt hun onderlinge relaties met anderen langzamerhand van kwaad tot erger. Meestal doordat ze een geheimzinnige rekening bijhouden van andermans gebreken.

Naarmate de relatie voort duurt drukt die geheime rekening op hun communicatie style. Daar is de afkorting D.E.E.R bij verzonnen dat staat (vrij vertaald vanuit het Engels) voor: Verdedigen, uitleggen, verontschuldigen voor hun behoefte en rationaliseren door middel van gedeelde “feiten”. Bijkomend risico bestaat dat definities van “feiten” worden omgekeerd. Dat betekent dat de feitelijke betekenis verloren gaat aan een opeenstapeling van excuus waarmee ze eerder hun zin gekregen die steeds vaker worden afgewimpeld naarmate ze ouder worden.

Door manieren waarop aardige jongens dossiers opbouwen waaruit ze voor zichzelf rechten ontlenen houdt andere mensen op armlengte afstand. Ze vertonen gedragingen zoals bijhouden van een loyaliteitsrekening, liegen, oplossen van andermans problemen, uit ontwijken van onderwerpen en in de verdediging schieten. Hij kan proberen om schaamte in zijn communicatiepartner te ontsteken of bouwt muren om zich heen die ervoor zorgen dat mensen niet dichtbij genoeg kunnen komen om ze te helpen. Dat terwijl aardige jongens natuurlijk ook menselijke behoeftes hebben aan bijvoorbeeld liefde en contact.

Wanneer aardige jongens beginnen met focussen op hun zelfvoorziening, beginnen ze tegelijk het soort intieme relatie te ervaren waar ze zo lang naar verlangde. Sporten, wandelen, gezond eten, genoeg slapen, ontspannen, spelen, gek doen zijn zomaar een aantal dingen die aardige jongens kunnen doen om hun eigenwaarde te ontwikkelen. Aardige jongens hoeven niemand te plezieren, niemand te verzorgen, om goedkeuring te vragen, anderen bevestiging te geven. Zelfs geen compromissen te sluiten om iedereen tevreden te houden.

Als aardige jongens proberen om hun menselijkheid voor anderen te verstoppen, bevestigen ze hun kinderlijke overtuiging dat ze slecht en ongeliefd zullen zijn. Om die overtuiging ontwikkelingshulp te bieden is het belangrijk om onderdrukte mening en ervaringen in de openbaarheid te brengen. Zodat ze hun zichzelf vergiftigende schaamte realiseren en een meer accuraat berichten over zichzelf ontvangen dan vroeger.

Aardige jongens maken ook fouten, gebruiken slechte inschattingen en gedragen zichzelf soms (in de ogen van omstanders) onaangenaam. Naarmate aardige jongens vaker principes hanteren die in dit deel beschreven staat kunnen ze steeds gemakkelijker de ware realiteit van hun menselijke bestaan omarmen.

Omdat imperfecte mensen contact kunnen leggen met andere imperfecte mensen. Omdat de aardigste jongens tot elkaar worden aangetrokken als ze enige substantie en besef van de realiteit over zichzelf vinden, oprecht over wie ze zijn. In plaats van een ‘kameleon’ te spelen die over het algemeen weinig aandacht of liefde krijgen omdat ze geen respect krijgen. Want aardige jongens geven niet hun intenties bloot en vallen weg tegen de achtergrond van iedere omgeving waarin ze zichzelf bijna obsessief stil houden.

Alles platbranden

Alles platbranden. Hoe iemand reageert op een stressvolle situatie wordt niet of nauwelijks bepaald door de aard van het probleem, maar veel meer door iemands copingstrategie. Afhankelijk van iemands copingstrategie kan een persoon kiezen uit verschillende manieren (copingmechanismen) om een probleem aan te pakken. Copingmechanismen gebruiken door om te gaan met jeugdervaringen zoals de afwezigheid …

Alles platbranden Lees verder »

Een vrouw heeft altijd gelijk

Een vrouw heeft altijd gelijk Continu evalueert de werkelijkheid om ‘de vrouwmens’ heen. De werkelijkheid ontwikkeld zichzelf als het ware om haar heen. Niet door de ogen van aardige jongens. Dat komt omdat ze goedkeuring verlangen van vrouwen. Daarmee belemmerd hij haar persoonlijke groei. En er bestaan nog veel meer negatieve gevolgen van zwart-wit denken. Naarmate …

Een vrouw heeft altijd gelijk Lees verder »

4. Beschrijf voorbeelden van bevestiging

4. Voorbeelden van bevestiging vragen Bekijk de hieronder beschreven lijst van een aantal manieren waarop veel aardige jongens goedkeuring en bevestiging vragen. Besteed aandacht aan manieren waarop je zelf om bevestiging vraagt. Realiseer jezelf dat je geen goedkeuring nodig hebt. Voeg bovendien gedragingen toe waarop je goedkeuring aan anderen geeft om bevestiging te krijgen.     …

4. Beschrijf voorbeelden van bevestiging Lees verder »

Softies Vasthoudendheid

Vasthoudendheid in aardige jongens Aardige jongens zien de waardering van een vrouw als ultieme waardering van hun waardigheid. Signalen van een goedkeuring door een vrouw kan in hun hoofd verschillende vormen aannemen zoals verlangen naar seks, gericht flirten (gedrag), een lach, een aanraking of gerichte focus en aandacht.  Het zoeken naar bevestiging bij vrouwen verlangt …

Softies Vasthoudendheid Lees verder »

5. gedachte experiment

5. gedachte experiment Als het je geen snars zou schelen wat mensen van je denken, zou je leven dan anders leven? Als je jezelf geen zorgen zou maken om bevestiging te krijgen of goedkeuring (te geven om het te krijgen) van vrouwen, hoe zou je relatie met de tegenovergestelde sekse veranderen?

Verstop artiesten

Verstop-artiesten Onderdeel van het leven:  Seksueel zijn;  hebben lichamelijk functioneren;  worden ouder;  krijgen haaruitval;  hebben behoeftes;  Zijn imperfect.   Menselijke tekortkoming:  iets vergeten;  komen te laat;  maken iets stuk;  begrijpen iets niet;  doen iets verkeerd;  zijn depressief;  hebben pijn;  verkloten iets in het algemeen.

6. Vergiftigende schaamte verwerken

6. Vergiftigende schaamte verwerken. Gebruik voorbeelden van de vorige blogpost en beschrijf je verstopgedrag van gewone tekortkomingen.  Merk daarbij op welke menselijke eigenschappen mogelijk grenzen aan een irrealistische standaard.  Hoe effectief denk je te zijn met het achter houden van deze dingen voor mensen van wie je houdt?

Met het mes op tafel

Met het mes op tafel Hieronder staan veel voorkomende manieren om eigen tekortkomingen te verstoppen. Deze strategieën lopen vaak op middellang of lange termijn uit de hand. Voorkom dat dingen van kwaad tot erger worden na voorvallen zoals: Het bijhouden van een geheime rekening met andermans gebreken versus goede behoeftes; Dingen doen die iemand van …

Met het mes op tafel Lees verder »

Teflon laagje

Teflon laagje Eerder genoemde manieren waarop aardige jongens dossiers opbouwen die ze het recht geven op een of andere voldoening in hun behoefte houdt anderen op armlengte afstand. Ironisch dat aardige jongens geen waardering krijgen voor wat ze doen. Bijvoorbeeld door bevestiging van vrouwen te krijgen.  Zoals bij veel dingen die aardige jongens doen om hun doelen …

Teflon laagje Lees verder »