Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019

Laatst bijgewerkt op: 1 september 2020

U dient alle bepalingen en voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden. Niet gelimiteerd aan onze Servicevoorwaarden, en het Privacybeleid. U verklaart deze te hebben lezen voordat u inlogt. Bovendien dient u overeenkomsten die deze algemene voorwaarden aanvult te accepteren voordat u een product of diensten via onze website aankoopt.

 1. Technische ondersteuning bij de Services is alleen beschikbaar voor betalende gebruikers;
 2. De Servicevoorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving;
 3. U erkent en gaat ermee akkoord dat Gentleman haar voorwaarden op elk moment kan wijzigen door betreffende wijzigingen en aanpassingen op de daarvoor bestemde locaties aan te kondigen of te wijzigen, beschikbaar vanaf https://gentleman.cat/documenten/ of in de rechter zijbalk van stukken, vanaf die datum staat aangekondigd.

Met andere woorden zijn dergelijke wijzigingen in de Servicevoorwaarden, algemene voorwaarden, privacybeleid en cookie-informatie van kracht vanaf de datum van publicatie. Als u de Services blijft gebruiken nadat de gewijzigde Servicevoorwaarden op de website van Gentleman werden gepubliceerd, betekent dit dat u instemt en akkoord gaat met de gewijzigde Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met wijzigingen, mag u de Service niet blijven gebruiken. Aanverwante documentatie die als doel hebben om de normen en waarden van diensten via deze site te verduidelijken vallen niet buiten de redelijkheid en billijkheid voor een of meerdere verklaringen voor diensten en service die voortvloeien vanaf het eerste beruik van deze site.     

 1. U mag de Gentleman-service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u door het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten), volgens Nederlands recht.
 2. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Services, het gebruik van de Services of toegang tot de Services te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gentleman.
 3. U mag geen zoekmachine of andere betaal-per-klik -zoekwoorden (zoals Google Ads) kopen, of domeinnamen die handelsmerken van Gentleman of Gentleman gebruiken en/of varianten en spelfouten daarvan.
 4. Gentleman besteed tenminste 45% van haar nettowinst uit advertentieverkoop in collectieve verkoop en marketing van de site. 
 5. Vragen over de Servicevoorwaarden dienen te worden gestuurd naar Gentleman Service en support.
 6. U begrijpt dat uw Materialen (creditcardinformatie niet inbegrepen) ongecodeerd overgedragen kunnen worden en (a) overdracht over verschillende netwerken omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.
 7. Met de Services kunt u bepaalde communicatie naar uw klanten verzenden via bijvoorbeeld e-mail, WhatsÁpp berichten en andere communicatiediensten (bijvoorbeeld voor het verzenden van bestelbevestigingen). U zult deze diensten alleen gebruiken in overeenstemming met de Servicevoorwaarden en richtlijnen volgen die Gentleman heeft beschreven voor Algemeen Acceptabel Gebruik. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Services, inclusief informatie die wordt verzonden naar of opgeslagen door Gentleman, onderhevig is aan Gentleman’s privacybeleid op https://www.gentleman.cat/privacyvoorwaarden.

LET WEL:

De Gentleman-service is van ons. U mag het niet kopiëren of gebruiken voor illegale of vage doeleinden.

Rechten van Gentleman

 1. We behouden ons het recht voor de Services om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te beëindigen. Niet alle Services en functies zijn beschikbaar in elk rechtsgebied en we zijn niet verplicht om Services of functies beschikbaar te maken in enig rechtsgebied. ii) We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
 2. We kunnen, maar zijn niet verplicht om Materialen te verwijderen en Accounts op te schorten of te beëindigen als we naar eigen goeddunken bepalen dat de goederen of services die worden aangeboden of materialen die worden geüpload of worden gepost, ons Algemeen Acceptabel Gebruik schenden of onze Servicevoorwaarden.
 3. Mondeling of schriftelijk misbruik van welke aard dan ook (inclusief bedreiging van misbruik of vergelding) van een Gentleman-klant, Gentleman-medewerker, lid of functionaris, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het Account en aangifte bij de betreffende politiedienst.

Deze voorwaarden bevatten beperkingen voor geschillenbeslechting die, met beperkte uitzonderingen, vereisen dat (1) claims die worden ingediend tegen Gentleman opgelost worden door bindende, individuele arbitrage en (2) er wordt afgezien van het recht op het starten of deelnemen aan enige collectieve vordering of gerechtelijke procedure. Wij adviseren hetzelfde respect van gebruikers voor transparante ondernemingsorganisaties, advertentiemakers en adverteerders. 

Procedure: Artikel 13 in bijzonder [lees verder…]

Vertrouwelijkheid

De Vertrouwelijke gegevens van Gentleman omvat alle informatie die u ontvangt met betrekking tot ons of de Services, die niet bekend is bij het grote publiek, inclusief informatie met betrekking tot de PEN- en/of beveiliging- en/of veiligheidsprogramma’s. ‘Vertrouwelijke informatie’ omvat, maar is niet beperkt tot…

Vertrouwelijke informatie zal geen informatie bevatten die de ontvangende partij kan bewijzen:

(A) Het was al in het publieke domein gebracht, of was al bekend bij of in het bezit van de ontvangende partij, op het moment van openbaarmaking van dergelijke informatie; 

(B) onafhankelijk door de ontvangende partij is ontwikkeld zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke gegevens van de andere partij en zonder enige bepaling van deze Servicevoorwaarden te schenden; of 

(C) wordt daarna terecht door de ontvangende partij verkregen uit een andere bron dan de onthullende partij zonder enige bepaling van deze Servicevoorwaarden te schenden.

Artikelen onder deze sectie van dit document beschreven op rechtsgeldige wijze dat zowel u als Gentleman komen overeen om de Vertrouwelijke gegevens van de ander alleen te gebruiken om de verplichtingen in deze Servicevoorwaarden na te komen. Vertrouwelijke gegevens moeten worden beschermd en gerespecteerd.

Aansprakelijkheidsbeperking

In de artikelen staat rechtsgeldig verwoord dat wij niet verantwoordelijk zijn als u de wet overtreedt, deze overeenkomst schendt of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, vooral als u wordt vervolgd:

Onmacht

Service is ‘Het  is’ (‘als verstrekt’), kan dus fouten of onderbrekingen hebben waarvoor we geen garanties kunnen bieden en onze aansprakelijkheid hierin beperkt is:

Ontheffing, afstand en volledige overeenkomst

Het onvermogen van Gentleman om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Indien een bepaling van de Servicevoorwaarden, inclusief alle algemene voorwaarden en andere documenten die het door middel van verwijzing bevat, door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling al zo goed mogelijk te volbrengen. De overige bepaling van de Servicevoorwaarden zal volledig van kracht blijven. De Servicevoorwaarden, inclusief de documenten die het door middel van verwijzing bevat, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Gentleman en regelen uw gebruik van de Service en uw Account, en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Gentleman (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Intellectuele eigendom en klantinhoud

We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op de Materialen die u aan de Gentleman-service verstrekt. Alle materialen die u uploadt, blijven van u. U kunt uw “Gentleman-winkel” op elk gewenst moment verwijderen door uw Account te op te heffen.

 1. Door Materialen te uploaden, gaat u ermee akkoord: (a) andere internetgebruikers toe te staan de Materialen die u publiceert openbaar te bekijken ; (b) Gentleman toe te staan Materialen op te slaan,  In het geval van Materialen die u openbaar publiceert, geeft u uw Materialen weer en gebruikt u deze; en (c)  Dat Gentleman op elk moment alle Materialen  kan  beoordelen en verwijderen die aan haar Service zijn voorgelegd, hoewel Gentleman niet verplicht is dit te doen.
 2. U behoudt het eigendom van alle Materialen die u uploadt ; door uw gegevens openbaar te maken, gaat u er echter mee akkoord dat anderen de Materialen kunnen bekijken die u openbaar publiceert. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de Materialen met toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Gentleman heeft het niet-exclusieve recht en licentie om de namen, handelsmerken, servicemerken en logo’s van uw bedrijf ruiken om de Service te promoten.

Betaling van de kosten

Annulering en beëindiging

U kunt betaalde overeenkomsten, die wij voor u aan uw gebruikersaccount verbinden, op elk moment annuleren door een e-mail te sturen naar Gentleman’s Service en Support. U bent zelf verantwoordelijk voor het wissen van uw account en gegevens vervolgens de specifieke instructies te volgen die u in het antwoord van Gentleman zijn aangegeven:

Beta Services

Van tijd tot tijd kan Gentleman, naar eigen goeddunken, u uitnodigen om, op proefbasis, pre-release of beta-functies te gebruiken die in ontwikkeling zijn en nog niet beschikbaar zijn voor alle ondernemingen (“Beta Services”). Beta Services kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen, die Gentleman u zal verstrekken voorafgaand aan uw gebruik van de Beta Services.

Feedback en beoordelingen

Gentleman verwelkomt alle ideeën en/of suggesties met betrekking tot verbeteringen of toevoegingen aan de Services. In geen geval zal enige openbaarmaking van enig idee, suggestie of gerelateerd materiaal of een recensie van de Services, Services van Derden of een Derden leverancier (gezamenlijk, “Onderschrijving” of  “Feedback”) aan Gentleman onderworpen zijn aan enige verplichting tot vertrouwelijkheid of verwachting van compensatie.

DMCA-kennisgeving en interventieprocedure

Gentleman ondersteunt de bescherming van intellectueel eigendom en vraagt Gentleman-leden, gebruikers en werknemers om hetzelfde te doen. Het is ons beleid om te reageren op alle meldingen van vermeende auteursrechtinbreuken. Als iemand meent dat een van onze gebruikers of leden op deze site actief zijn die intellectuele eigendomsrechten schendt, kunnen ze via ons formulier een DMCA-kennisgeving sturen en naar de aangewezen lid, gebruiker of agent van de site of ons sociale mediaplatform door te verwijzen. Wij stellen nauwkeurige aanleiding en/of aanduiding op prijs maar behouden ons het recht om oordeelkundig kennisgevingen te weigeren, of negeren. Voor meer informatie moeten wij doorverwijzen naar Gentleman’s geschillencommissie, te benaderen via het postadres dat onderaan deze pagina staat.

Rechten van Derden

Alleen Gentleman, Gentleman-gebruikers en personen die toegang hebben tot Gentleman Services hebben rechten op grond van de volgende Servicevoorwaarden:

Inhoudsopgave

Updates

Strijden sinds 1986 om gerechtigheid voor alle cliënten en leden. Geloven in transparantie, focus op uw eigen internetwerk en eerlijke concurrentie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email

Gentleman Ⓒ | 2020 - 2025 | alle rechten onder voorbehoud.

Door verder te surfen gaat u akkoord met onze cookies. meer informatie

HET IS GOED

Klik opPrivacybeleid of op Cookie-informatie. Beoordeel ons dataprotocol U ontvangt een waarschuwing voordat cookie-acceptatie van u wordt verlangt.

Sluiten